Websitesponsor  

Posthoorn03

   

Activiteiten  

14 juni Kantine
Jubilarissen  
30 juni LHC
Wielerronde  
   

Afspraak Fysio-Vision  

Logo Fysiovision

   


Bericht van het bestuur ivm toestand velden !!!!!

Beste mensen,
LHC 
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er (grote) problemen met de grasvelden door de uitzonderlijke droogte. Daarover is veelvuldig contact met de gemeente (als eigenaar en partij die moet zorgen voor het onderhoud van de velden) en zij proberen deze zo snel mogelijk weer bespeelbaar te krijgen. Door de aanhoudende droogte en de beperkte middelen om te sproeien is dat echter lastig. We mogen de grasvelden (A, C en ook D veld) dan ook de komende tijd nog niet inzetten.  
Om toch trainingen etc. zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden is samenwerking gezocht en gevonden met Haanrade. Dit heeft er toe geleid dat we op een aantal momenten van hun kunstgrasveld gebruik mogen maken. Met die wetenschap is er deze week gepuzzeld in de schema's met betrekking tot de voorbereiding prestatief, trainingen senioren en jeugd voor de komende drie weken. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen en hier en daar helaas ook beperkingen. We gaan er vanuit dat iedereen hier begrip voor heeft en aan mee werkt. In bijlage treffen jullie het aangepaste totaaloverzicht aan met in groen de wijzigingen. Let hier goed op!!

Voor de recreanten en dames, die in het schema niet vermeld zijn, betekent dat nog het volgende: geen trainingsmogelijkheden op dinsdag de komende drie weken. Op donderdagen kan vanaf 30 augustus wel weer getraind worden (locatie nader te bepalen). Wellicht is het een idee om, bij voldoende animo, volgende week naar Soccer Arena te gaan. Op vrijdag kunnen recreanten samen met de dames een half B veld delen. Ook bij de jeugd zijn aanpassingen en beperkingen doorgevoerd, maar dit wordt apart gecommuniceerd vanuit de jeugd.

Mocht de situatie van de grasvelden de komende tijd verbeteren en we krijgen toestemming van de gemeente ze te gebruiken,dan zullen we één en ander weer aanpassen en jullie laten weten.

Groeten,

Paul.
 
Aangepas schema vindt u rechtsboven op website !!!
   
© 2013@Laura Hopel Combinatie